Associació Resitua't - Telèfon : 639 830 553 / 678 404 982

ESCOLA XXI

Torna a PROJECTES
Un projecte d’intervenció psicoterapèutica per escoles amb alumnes en risc d’exclusió social

 

El projecte ESCOLA XXI crea un espai per tractar les problemàtiques que dificulten el desenvolupament personal, social, familiar i/o acadèmic per a transcendir en la recerca del propi desig i construir, així, un posicionament diferent vers el món que envolta a cada subjecte.

L’objectiu dEscolael projecte és treballar per la prevenció del fracàs escolar i l’abandonament dels estudis i oferir un millor avenir social. Per aquest motiu, es realitza un treball psicoterapèutic en tots els àmbits (alumnes, família, escola) que intervenen en l’adquisició dels aprenentatges per part dels alumnes i que, en situacions de risc social, dificulten el seu èxit.

En aquest projecte l’espai que s’ofereix és lliure i està concebut com un lloc d’elaboració per alumnes, professors i famílies amb l’objectiu de que tots ells puguin treballar les pròpies dificultats, les inseguretats i les pors, per vèncer l’estigmatització existent vers una població socialment exclosa i, d’aquesta forma, poder afavorir la igualtat real d’oportunitats.

Treballar per trencar la barrera de l’exclusió social i allò que permeti la construcció d’un horitzó i un destí personal diferent que possibiliti l’obertura de camins possibles, és un dels objectius capitals del projecte.

Consulta la MEMÒRIA